لطفا ابتدا محتوای فایل زیر نویس را داخل باکس زیر قراردهید